top of page
bgImage

PAR MUMS

Saimniecības pamatnodarbošanās ir lauksaimnieciskā ražošana: lopkopība un graudkopība,bez tam tā nodarbojas ar mežizstrādi un šķeldas materiāla sagatavošanu.

zemnieku saimniecība "Birzes"

Saldus novada Vadakstes pagasta zemnieku saimniecība "Birzes" ir dibināta 1992.gadā. 

Saimniecības pamatnodarbošanās ir lauksaimnieciskā ražošana: lopkopība un graudkopība,bez tam tā nodarbojas ar mežizstrādi un šķeldas materiāla sagatavošanu. 

Veiksmīgākai saimniekošanai tiek izmantots bankas ilgtermiņa kredīts pamatlīdzekļu iegādei.Katru saimniecisko darbības gadu saimniecība paplašinās,iespēju robežās tiek pirkta lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Lopkopības produkcijas realizāciju sastāda ieņēmumi no jaunlopu un cūkgaļas realizācijas.

Par mums

ZS BIRZES AKTIVITĀTES

Ar prieku atskatāmies uz 2023. gada vasaras sezonas lielāko notikumu - Linas Agro Lielās lauku dienas z/s Birzes, Vadakstes pagastā!

Paldies sadarbības partneriem, zemniekiem, pakalpojumu sniedzējiem par fantastisko dienu!

2017.gada 16.jūnijā saimniecība atzīmēja 25. gadu jubileju. Uz balli tika aicināti saimniecības
darbinieki ar otrajām pusītēm, un sadarbības partneri.

bottom of page